שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il


רח’ בן יוסף 4, ר”ג

5247404

טל’: 03-6721091

פקס: 03-6700406