שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

ביטוח אחריות מקצועית

שנים עבדת על השם הטוב שלך – אנחנו כאן בשביל לשמור עליו

רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס, אדריכלים ובעלי מקצועות חופשיים רבים, עלולים למצוא את עצמם חשופים לתביעות אשר מקורן ברשלנות, הפרת חובות מקצועיות, טיפול חסר, מחדלים וכדומה. תביעות אלה, אשר נולדות לא אחת בגין התנהלות בתום לב, יכולות להוות איום כלכלי משמעותי על בעל העסק. ואכן, בעלי מקצועות חופשיים רבים רוכשים מבעוד מועד ביטוח אחריות מקצועית. מדוע רואים יותר תביעות כנגד עורכי דין.

ביטוח אחריות מקצועית הוא פוליסה אשר נחשבת לאחת הדרכים האפקטיביות ביותר להתמודד עם תביעות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי בשל רשלנות מקצועית של המבוטח או מי מטעמו. יתרונותיו הבולטים של הביטוח הזה טמונים בכך שהוא מעניק כיסוי בגין ההוצאות המשפטיות הסבירות, וכן שיפוי בגין הפיצויים אשר ייפסקו כנגד המבוטח. כמו כן, במקרים רבים, ביטוח אחריות מקצועית תקף גם לגבי אירועים אשר קרו טרם תקופת הביטוח (וזאת, כל אימת שהמבוטח לא היה מודע לעילת התביעה במועד רכישת הפוליסה).

תביעה כנגד רופא

ביטוח אחריות מקצועית – היתרונות

– כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם. – הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח. – כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.

עיקרי התכנית

– כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו. – כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות.

הכירו את החריגים בפוליסה

שימו לב, בדומה לכל מסלול ביטוחי, גם פוליסת אחריות מקצועית תקפה בכפוף לחריגים מסוימים. למשל, כאשר הנזקים לצד ג’ נגרמו כתוצאה ממעשים פליליים או אי יושר, ייתכן ותישמט הקרקע תחת חובתה של חברת הביטוח למלא חלקה בפוליסה.

שופטת בית המשפט העליון, מרים נאור, הגדירה היטב את הנושא הנ”ל בפסק דין שניתן על ידה במאי 2002: “נקודת המוצא בפרשנות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית היא שתכליתה, כפי שמעיד עליה שמה, לבטח פעולות שלא כשורה של המבוטח. השאלה כמה התנהגות שלא כשורה מבוטחת תלויה הן בכלל המזכה שבפוליסה – מה מבוטח, והן בחריגים. את הכלל וחריגיו יש לפרש באופן שבו נוצרת הרמוניה“. במילים פשוטות, רכישת פוליסת אחריות מקצועית דורשת גם תשומת לב לנושא החריגים הרלבנטיים.

פוליסה אישית אשר נתפרת לפי צרכי הלקוח

ביטוח אחריות מקצועית הוא חוזה שיפוי אשר במסגרתו חברת הביטוח משפה את הלקוח בגין אחריותו כלפי צד שלישי. למשל, רופא אשר מוגשת כנגדו תביעה בגין רשלנות רפואית, עורך דין שנתבע בשל הפרת חובה כלפי לקוח, טכנאי שביצע עבודה רשלנית אשר גרמה לנזקי גוף לצד שלישי וכדומה. בקרות מקרה ביטוח, המבוטח רשאי להפעיל את הפוליסה ולזכות לכיסוי רחב – הן בעבור הוצאות המשפט והן בעבור תוצאות פסק דין אשר יינתן כנגדו.

זכרו, ביטוח אחריות מקצועית הוא בסופו של היום פוליסה אישית אשר נתפרת בהתאם לאופי עיסוקו של המבוטח (וכפועל יוצא מכך –בהתאם לאופי הסיכונים אשר הוא חשוף אליהם במידה ומוגשת כנגדו תביעת פיצויים על ידי צד שלישי). ואכן, חברות הביטוח השונות מציעות מספר מסלולי ביטוח אחריות מקצועית אשר חלקם הינם מסלולים ייעודיים. למשל –ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין או ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים. בנוסף, המבוטח רשאי להרחיב או לצמצם את הפוליסה לפי הצורך.

חשוב לדעת!

בעת רכישת ביטוח אחריות מקצועית, חשוב לוודא היטב כי הפוליסה אכן מכסה את מרבית הסיכונים הרלבנטיים. זאת, תוך כדי התייחסות דווקנית לצרכיו המיוחדים של הלקוח. שימו לב, האפיון הראשוני הוא בעל חשיבות רבה לא רק מבחינת הכיסוי הביטוחי, ויש לו השלכות ישירות גם על עלותה השוטפת של הפוליסה. כמו כן, במידה ויש למבוטח פעילות בחו”ל, חובה לבדוק שהפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי חובק עולם.

בקליפת אגוז, הנה כמה פרמטרים אשר מומלץ לבחון עם בחירת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית – היקף הכיסוי המקסימאלי מכוח הפוליסה, היקף הפיצוי המרבי עבור מקרה ביטוח בודד, שיעורה של ההשתתפות העצמית, חריגים אשר עלולים למנוע כיסוי ביטוחי, תקופת הביטוח, רצף ביטוחי ביחס לעבר, מועד קבלת הפיצוי, תמיכה ומימון בגין הוצאות משפטיות, גובה הפרמיה החודשית ועוד.

ש.י.ט.א סוכנות לביטוח נוסדה לפני כ-60 שנה ומאחוריה וותק וניסיון אשר נצברו במשך עשרות שנים. הצוות המקצועי של ש.י.ט.א ישמח לעמוד לשירותכם בהתאמת מעטפת ביטוחית רחבה מבחינת אחריות מקצועית. בסוכנות לביטוח ש.י.ט.א אנו מודעים היטב לכך שעוצמתה של פוליסת אחריות מקצועית טמונה בהתאמתה למבוטח הספציפי (לפי דרישותיו והסיכונים הרובצים לפתחו). אנו מתמצאים גם בהנפקת פוליסות ייעודיות של ביטוח אחריות מקצועית אשר מכוונות באופן ספציפי ודווקני לבעלי מקצועות מסוימים (עורכי דין, אדריכלים, מאמנים, מהנדסים ועוד), וכן בהתאמת פוליסות לכיסוי ביטוחי בגין תביעות בחו”ל.