שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

ביטוח חברות רב לאומיות

קשרים של עשרות שנים עם מבטחים בכל העולם

מי צריך את זה?

כל חברה ישראלית הפועלת בחו”ל, אם באמצעות חברות בנות או שותפויות מקומיות, חייבת ביטוח חברות רב לאומיות.

הכוונה היא לרכז את כל נושא הביטוח תחת מטריה אחת, על מנת לספק מענה לכל הצרכים הביטוחים של הקבוצה ולהגביר את השליטה. הפוליסה מותאמת לצרכיה של כל חברה ומספקת מענה גם לפעילות בענפים שונים.

עם פוליסת ביטוח לחברות רב לאומיות, הקבוצה יכולה להנהיג מדיניות ביטוחית אחידה בחברות שבבעלותה או שהיא מנהלת, להחליט על תנאי הכיסוי, לבחור כיסויים ייחודים הנוגעים לתחום פעילותה ולשלוט באופן ישיר על כל הביטוחים. התוצאה היא בקרה שוטפת על כל נושא הביטוח בכל ענפי הקבוצה, מניעת כפל ביטוח או ביטוח חסר וחיסכון משמעותי בעלויות.

ביטוח חברות רב לאומיות עושים באמצעות חברת ביטוח ישראלית שמסוגלת לספק שירות בכל מדינה בה פעילה הקבוצה. חשוב מאוד לבחור סוכנות ביטוח מקצועית ומנוסה בתחום, כי היא זו שתדאג להרכיב את תכנית הביטוח על פי מידותיה וצרכיה של הקבוצה, וכן תנהל בפועל את תכנית הביטוח.

טיפול בתביעות

לכל מדינה יש את החוקים שלה. הדבר החשוב ביותר הוא לדעת לשתף פעולה עם ברוקר אשר מכיר את מערכת החוקים המקומית ויודע להתנהל בה. אנחנו יודעים לספק את הפתרון “שתי שפות בשפה שאתה מכיר” זאת אומרת לנהל לך את תהליך התביעה בארץ תוך שיתוף פעולה מלא עם הברוקר בחו”ל.

איך זה נעשה?

ביטוח חברות רב לאומיות מורכב משתי פוליסות: פוליסה מקומית, המבוצעת על ידי מבטח מקומי במדינה בה פועלת החברה, ופוליסת “מאסטר”, שהיא בעצם מטריה ביטוחית המאפשרת להנהלה הראשית לנהל את כל הנושא הביטוחי של הקבוצה.

הפוליסה המקומית כוללת אלמנטים ביטוחים שדרושים לצורך פעילות עסקית במדינות בה פועלת החברה, בהתאם לתקנות והחוקיים המקומיים בכל מדינה ומדינה. מטרתה העיקרית היא מתן שירות שוטף במדינה בה פועלת החברה, לטפל בצרכים הביטוחים הנוגעים להתנהלות מול לקוחות, ספקים וגופי מימון וכן לספק מענה מיידי במקרה של אירוע ביטוחי.

פוליסת “המאסטר” מופקת לרוב במדינת הבית של החברה ומכסה באופן הרחב ביותר את כל כל ענפי פעילותה ואת כל נכסיה. פוליסה זו מופעלת באותם מקרים בהם הפוליסה המקומית אינה נותנת מענה ומעניקה שקט נפשי להנהלת הקבוצה.