שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

ביטוח משכנתא

ביטוח למשכנתא – שיטא במחיר וכיסוי ללא תחרות

icon1

מהו ביטוח משכנתא ?

ביטוח משכנתא מחויב על ידי הבנק בעת לקיחת משכנתא. אחד התנאים שהבנק מציב לקבלת המשכנתא הוא בעריכת ביטוח אשר תפצה את הבנק באופן יחסי במקרה של פטירה של אחד הפרנסים הראשיים או במקרה של נזק לדירה.
התוכנית כוללת ביטוח חיים למשכנתא הנותן מענה במקרים בהם הלווים יאלצו להפסיק את תשלומי המשכנתא מסיבות של מות אחד מבני הזוג, חלילה. בנוסף, ניתן לכלול בפוליסה ביטוח מבנה למשכנתא המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.
צריך להבין שביטוח משכנתא הוא ביטוח שמשולם כל שנה על כל תקופת הביטוח. דבר שיכול להגיע ל-30 שנה של דמי תשלום. עוד חשוב להבין שכל שנה הביטוח מתייקר הן בשל עלייה בגיל המבוטח והן בשל אירועים רפואיים שיכולים לקרות בדרך. לכן חשוב מאוד שמישהו יבצע עבורכם בדיקות מקצועיות בתחום.

icon5

סוגי הביטוח

ביטוח ריסק – במקרה של פטירה של אחד מן הלווים.
ביטוח למבנה – במקרה של נזקי טבע, שריפה, רעידת אדמה, נזקי צנרת ומים למבנה ולצד ג’.

icon1

מחירי הביטוח נקבעים על פי:

  • גובה המשכנתא
  • סכומי הביטוח למבנה, צד שלישי וחבות מעבידים
  • סוג המבנה וגילו
  • משך הזמן עליו פרוסה המשכנתא
  • מצב בריאותי של לוקח המשכנתא

 

more_info