שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

ביטוח לדירה שלכם – המחיר והכיסוי הטוב ביותר כיום

icon1

מהו ביטוח דירה?

הדירה והרכוש שלכם הינו הנכס היקר ביותר שלכם. לכן חשוב לבטח נכס יקר זה בסוכנות מקצועית אשר מתמחה בביטוח נכסים ורכוש. ביטוח דירה מעניק תחושת ביטחון הן לבעל הנכס והן לדייר השוכר. ביטוח דירה מתחלק לביטוח תכולה וביטוח מבנה. ניתן ורצוי לשלב בין השניים.

icon4

סוגי הביטוח

ביטוח מבנה מכסה נזקי אש ומים, נזקי טבע, רעידת אדמה למבנה, ופגיעה בצד שלישי. בבתים משותפים ביטוח המבנה מכסה גם את חלקכם היחסי ברכוש במשותף ומפצה אתכם בגין הוצאות שכר דירה ושיקום המבנה. כמו כן הגנה במקרה של תביעות של צד שלישי שנפגע, נפצע או נפל במדרגות לדוגמא.
ביטוח תכולה מכסה סיכונים כגון פריצה, שוד, גנבת תכשיטים, שרפה, שיטפון, הצפה ממקור מים חיצוני. במרבית המקרים ישלח שמאי על מנת לאמוד את סך שווי החפצים בבית לפני עריכת הביטוח. במידה ויהיה לכם נזק נדאג לשלוח אלכם איש מקצועי ואמין לצורך תיקון.

icon1

מחירי הביטוח נקבעים על פי:

  • בניין משותף / מיקום הדירה / בית פרטי
  • גודל הדירה
  • גיל המבנה
  • ערך התכולה
  • המגונים הקיימים בבית
  • תכשיטים בעל ערך גבוה

 תלחצו כאן ותחסכו הרבה כסף

more_info