שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

מידע על ביטוח דירה

המקום בו מניחים את הראש בסוף כל יום

הבית שלנו זה המקום שאנו מוצאים בו שקטבכל סוף יום קשה ומתיש. כיום כאשר מחירי הדירות מזנקים בעשרות אחוזים בכלשנה, וקניית דירה היא בגדר חלום חשוב מאוד לשמור על הקיים. כי במקרה של נזקאתה רוצה להיות מוכן.

מידי שנה נפרצים כ 27 אלף דירות.  מכאן אנו מבינים שהדירה שלנו היא לרוב הנכס היקר ביותר שברשותנו, ולא זובלבד, אלא שמרבית הרכוש שלנו שמור בתוכה – לכן עלינו להגן עליה מכל צרה שלאתהיה לא רק נגד פריצות.

פריצה היא רק אחד מני איומים רבים הבאיםלפתח הדירה שבה אנחנו גרים. למרות זאת, האסונות שעלולים לקרות בדירהנתפסים שלא בצדק בעיני רבים כרחוקים – מקרים נקודתיים המתרחשים לעיתיםרחוקות ובעקבות אסונות טבע גדולים בלבד. בפועל, הנזקים בדירה יכולים לקרותכתוצאה מהדברים הקטנים ביותר: שריפות, למשל, יכולות להיגרם כתוצאה מקצרחשמלי של תנור חימום, סדין חשמלי, נר שנשאר דולק, או כל גורם דליק אחרברחבי הבית. נזילות עלולות לבוא עלינו לרעה בגלל פיצוץ בצנרת אצל השכןמלמעלה, ביוב שעולה על גדותיו, מכונת הכביסה שהתקלקלה וכן הלאה

ביטוח דירה כולל:

1. ביטוח מבנה
2. ביטוח תכולה
3. ביטוח צד ג’

למה אתם צריכים ביטוח דירה ?

הדירה והרכוש שלכם הינו הנכס היקר ביותרשלכם. לכן חשוב לבטח נכס יקר זה בסוכנות מקצועית אשר מתמחה בביטוח נכסיםורכוש . ביטוח דירה מעניק תחושת ביטחון הן לבעל הנכס והן לדייר השוכר ,ביטוח דירה מתחלק לביטוח תכולה וביטוח מבנה ,כמובן שניתן לבטח אותם כמקשה אחת .

ביטוח מבנה יכלול הגנה :

1.אש ברק רעם וכו
2.התפוצצות או התלקחות
3.סערה ,לרבות גשם שלג וברד בשעת סערה.
4.גניבה ,שוד פריצה או ניסיון לבצעם –הכוונה נזק לחלון או לדלת בביטוח מבנה
5.רעידת אדמה
6. שיטפון או הצפה
7נזקי צנרת (נזקי מים בדירה נחשב הנזק הנפוץ ביותר בנזקי רכוש)
8.צד ג –נזק הצפה או אש שיוצא מהדירה לשכן .
9.הוצאות אדריכלים
10.הוצאות לפינוי הריסות
11.שכר דירה חלופי במקרה שהתקיים נזק לדירה

ביטוח תכולה:

ייתן הגנה מלאה לכל הרכוש שנימצא בתוך הדירה ,על מנת לקבוע את אומדן הרכוש ,כחלק מהמחויבות שלנו לשירות מקצועי ישלח אליכם סוקר  ללא עלות אשר יערוך דוח מקיף עבור כל הרכוש שלכם .

ביטוח תכולה יכלול כל דבר וחפצים הנמצאים בדירה בלבד ,ויכלול גם את ההגנות החשובות הבאות :
1.כיסוי רעידת אדמה לתכולה
2.כיסוי צד ג לתכולה שכולל בתוכו הגנה לתאונות של עוזרת הבית וגם הגנה לתאונות לאנשים זרים שמתארחים בבית .
3. כיסוי לתכשיטים שעונים ודברי ערך .

שוכר ומשכיר :

במקרה שבו בעל הדירה כבר רכש ביטוח מבנהלדירה השכורה, או שהוא מתחייב בטרם החתימה על החוזה לבטח את הדירה, ומוסיףאת השוכרים לביטוח – יהיו השוכרים פטורים מרכישת ביטוח בעצמם אך חשובשיבטחו את רכושם בביטוח תכולה בתעריף מיוחד בסוכנות שיטא . אם זה אכן המצב, חשוב מאוד לוודא כי המשכיר אכן הוסיף את שמכם לביטוח או לחילופין כללבפוליסה סעיף ויתור על שיבוב כלפיכם. אחרת, אם וכאשר ייגרם נזק לדירה, תהיהחברת הביטוח רשאית לתבוע מכם את הנזק ששילמה לבעל הדירה, במידה ונגרם עקבמעשה או מחדל שלכם או שהינו באחריותכם.

חשוב לבטח עוד היום את הנכס היקר ביותר שלך  מפני כל אירוע בלתי צפוי שיכול להתרחש בכל זמן .

פנה אלינו עוד היום לקבלת הצעת מחירמשתלמת ומיוחדת עבורך . גם אם ברשותך ביטוח דירה קיים חשוב לבדוק איתנוהצעת מחיר חדשה שתחסוך לך מאות שקלים בשנה . אנחנו נעבוד בשבילך עד שנמצאעבורך את ההצעה המשתלמת ביותר לביטוח הנכס והרכוש היקר לך.

פוליסה ייחודית ללקוחות שיטא – גם יחס אישי וגם מחיר מנצח.