שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

מידע על ביטוח רכב

מה שכל נהג צריך לדעת – שיטא תדאג למצוא לכם את הפוליסה המשתלמת ביותר

ביטוח מקיף הוא הביטוח הרחב ביותר, הואמכיל בתוכו את צד ג’ וכולל גם כיסוי ביטוחי עבור נזק לרכבו של המבוטח, כיסוי מפני גניבה, שריפה, נזק מתאונה, תופעת טבע וכד’. זה הביטוח המתאיםכאשר הרכב יקר לא רק לליבו של הנהג אלא גם לכיסו. בכל מקרה, גם אם מסתפקיםרק בצד ג’, אסור לוותר על מנוי לשירותי דרך + גרירה.

ביטוח רכב כולל:

ביטוח חובה

ביטוח צד ג’

ביטוח מקיף הרחבות: טיפולי דרך, גרירה, שמשות, רדיו טייפ, רכב חלופי, אביזרים נוספים.

ביטוח רכב – מה שכל נהג צריך לדעת

הנהג הממוצע מטריד את עצמו בנושא ביטוחהרכב בשלוש נקודות זמן: בעת רכישת רכב חדש, בעת חידוש הביטוח ובעת אירועביטוחי – אז מתגלה המשמעות האמיתית של מונחים כגון השתתפות עצמית, צד ג’, אירועים מחריגים וכד’.

בשני השלבים הראשונים הנהג מחוזר במרץ עלידי סוכנים וחברות הביטוח. חשוב לזכור כי מדובר בתחום תחרותי וחברות שונותמציעות מחירים שונים אפילו לביטוח חובה. עם זאת, כדאי להפנים שמחיר הפרמיהאינו חזות הכל, ומאחורי סיסמאות מפתות כגון “פוליסת הרכב הזולה בעולם”, מסתתרים לעיתים סעיפים מחריגים רבים ומרגיזים, שמתגלים רק כשהמבוטח זקוקלהם בדחיפות.

שיטא סוכנות לביטוח עושה לכם סדר : למה חייבים לעשות ביטוח חובה? האם אפשר להסתפק בביטוח צד ג’? מתי עושים ביטוח מקיף?

ביטוח חובה הוא אכן מחויב מבחינת החוק ומיועד לכיסוי נזקי גוף בלבד.

בהמשך מגיע ביטוח צד ג’, שמכסה נזק ברכבשל צד שלישי. במקרה של נזק למבוטח, הוא ייאלץ לתבוע בעצמו את הפוגע על כלהמשתמע מכך. כמו כן הוא לא מכסה מקרים של גניבת הרכב, שריפה וכד’. זופוליסה שמתאימה לבעלי רכב ישן יחסית, שאינו אטרקטיבי בעיני גנבי רכב ושמצבובמחירון לא מצדיק ביטוח מקיף.

ביטוח מקיף מבטיח כיסוי עבור נזקיםשאירעו לכלי רכב בזדון, עקב גניבה, בתאונה או כתוצאה מאירועי טבע ונזקי אש. כמו כן, הביטוח המקיף כולל כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי, המכסה נזקי רכוששנגרמו לצד שלישי עקב שימוש שנעשה ברכב המבוטח.

פוליסה ייחודית ללקוחות שיטא – גם יחס אישי וגם מחיר מנצח