שלמה בן יוסף 4, רמת גן. מיקוד: 5247404 03-6721091

info@shita.co.il

14 אוקטובר 2014

Comments:

0
 אוקטובר 14, 2014
 0

אל תירתע מלטפל בנושא ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה

הרתיעה המובנת מהעיסוק בביטוח חיים מובנת מאחר ומרבית בני האדם דוחקים את העיסוק הלא נעים במה שיקרה למשפחתם במקרה של פטירה חלילה, או במקרה […]

הרתיעה המובנת מהעיסוק בביטוח חיים מובנת מאחר ומרבית בני האדם דוחקים את העיסוק הלא נעים במה שיקרה למשפחתם במקרה של פטירה חלילה, או במקרה של אובדן כוש עבודה. לאנשים שבאים להתייעץ איתנו אנו מסבירים שיש ברתיעה הזאת אבסורד מאחר ועריכת ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה נועדו כדי לחסוך דאגות מהסוג הזה ולהבטיח למשפחה חוזק וחוסן פיננסי בימי סגריר כאשר המפרנס מאבד את כושר עבודתו או במקרה של פטירה בטרם עת. לאנשים שטוענים בפנינו שיש להם רכוש שימומש כביכול בעת פטירה או בעת אובן כושר עבודה, ולכן אין צורך לדעתם בביטוח חיים או אובדן כושר עבודה , אנו אומרים שמניסיוננו בעת קרות אירועים כאלה – מעבר למכה הרגשית הנוחתת על המשפחה - המשפחה נכנסת לטראומה כלכלית לאור העובדה שרכוש לא ממשים כל כך מהר ואם עושים זאת מהר ההשלכות ברורות. במצב זה כניסת מזומנים שמקורם בפוליסת ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה לחשבון הבנק של המשפחה מהווה גלגל הצלה ומאפשרת למשפחה לתכנן בשקט ובביטחה את צעדיה הכלכליים. למעשה הכספים הללו מאפשרים למשפחה להמשיך את החיים הכלכליים כפי שהיו טרם האירוע. אז איך אנחנו מטפלים יחד איתך בנושא התאמת גובה סכומי הכיסוי הביטוחי לצרכים של המבוטח ומשפחתו מצריך ידע ובקיאות שנרכשו על ידנו במשך עשרות שנים של ניסיון . חשוב לא פחות להתאים את גובה כיסויים הביטוחיים ליכולת של המבוטח לשלם אותם . אנו מוודאים זאת עם הלקוח על מנת לצמצם למינימום מצב שהוא יתקשה לעמוד בתשלומים אלה ויבטל את הפוליסה בשל עלות שאינו יכול לעמוד בה. לעיתים קרובות אנו נתקלים במבוטחים שמגיעים אלינו עם פוליסות קיימות וכשאו בודקים את הלימתם לצרכיהם מתגלה לנו שאין כל התאמה בין הסכומים לצרכים . כך עלול לקרות שבמקרה אסון לא ימלא הביטוח את יעודו . בגדול קיימים מספר סוגים של ביטוח חיים: ביטוח ריסק סכום הוני - במקרה של פטירה במהלך תקופת הבטוח הרשומה בפוליסת הביטוח מעניקה הפוליסה למוטבים סכום חד פעמי הנקוב בפוליסה. ביטוח ריסק תשלום חודשי – במקרה פטירה במהלך תקופת הביטוח הרשומה יועבר למוטבים סכום קבוע מידי חודש למשך התקופה הנקובה בפוליסה. ביטוח ריסק משכנתא – במקרה פטירה משולמת לבנק המלווה יתרת חוב המשכנתא כך שהדירה נשארת למשפחה ללא חוב. ביטוח למקרה של אבדן כושר עבודה – גם ביטוח זה נכלל בקטגורית "ביטוח חיים", והוא מספק למבוטח ולמשפחתו תמיכה כספית חודשית במקרה של אובדן היכולת לעבוד, כתוצאה מתאונה או מחלה. הביטוח יפצה על אבדן ההכנסה בהתאם לשכר ולגובה הפיצוי הנקוב בפוליסה ועל פי תנאי הפוליסה. כותב המאמר הוא שמעון מזרחי מנהל מחלקת ביטוח חיים ופנסיה סוכנות ביטוח שיטא נשמח לעמוד לרשותכם 03-6721091 info@shita.co.il